تبلیغات
مطالب طنز - کاریکاتورهای طنز- مفهومی...

کاریکاتور با مفهوم

گروه اینترنتی گوناگون
گروه اینترنتی گوناگون


کاریکاتور های جدید

کاریکاتور های جدید

 

 کاریکاتور صرفه جویی در مصرف آب

 کاریکاتور صرفه جویی در مصرف آب

 کاریکاتور های جدید و زیبا

 کاریکاتور های جدید و زیبا

کاریکاتور جنس چینی !

کاریکاتور جنس چینی !

سری جدید کاریکاتور ها

سری جدید کاریکاتور ها

وقتی عوامل سرمایشی کم می آورند !

وقتی عوامل سرمایشی کم می آورند !

کاریکاتور محیط زیست

کاریکاتور محیط زیست

خودکشی

خودکشی !


کاریکاتور ، جنگ بین کتاب و تلوزیون

کاریکاتور ، جنگ بین کتاب و تلوزیون

کاریکاتور های مفهومی

کاریکاتور های مفهومی

کاریکاتور های تامل برانگیز

کاریکاتور های تامل برانگیز

کاریکاتور فقر

کاریکاتور فقر

کاریکاتور تکنولوژی

کاریکاتور تکنولوژی

 کاریکاتور های زیبا و جدید

کاریکاتور های زیبا و جدید

کاریکاتور عمر

کاریکاتور عمر

 کاریکاتور نابودی درختان

 کاریکاتور نابودی درختان

کاریکاتور فقیر و غنی

کاریکاتور فقیر و غنی

کاریکاتور فقر

کاریکاتور فقر

مجموعه کاریکاتور های اجتماعی

مجموعه کاریکاتور های اجتماعی

 کاریکاتور جهان بر پایه پول

کاریکاتور جهان بر پایه پول

کاریکاتور جالب

کاریکاتور جالب

کاریکاتور بسیار زیبای آلودگی هوا

کاریکاتور بسیار زیبای آلودگی هوا

کاریکاتور ضد جنگ

کاریکاتور ضد جنگ

کاریکاتور نابودی در عشق !

کاریکاتور نابودی در عشق !

کاریکاتور کمک بی فایده

کاریکاتور کمک بی فایده

 کاریکاتور حمایت از محیط زیست

کاریکاتور حمایت از محیط زیست

کاریکاتور خودت باش

کاریکاتور ... خودت باش

آلودگی هوا

آلودگی هوا

ضد جنگ و نابودی

ضد جنگ و نابودی

کاریکاتور استفاده بیش از حد تکنولوژی

کاریکاتور ... استفاده بیش از حد تکنولوژی

کاریکاتور های مفهومی زیبا

کاریکاتور های مفهومی زیبا

کاریکاتور وابستگی به پست و مقام

کاریکاتور ... وابستگی به پست و مقام

کاریکاتور گرسنگی لاشخورها

کاریکاتور گرسنگی لاشخورها

 کاریکاتور پول

 کاریکاتور ... پول

 

 کاریکاتور های 92

کاریکاتور های امروزی

کاریکاتور های امروزی

کاریکاتور خودکشی آدم برفی

کاریکاتور خودکشی آدم برفی

نابودی محیط زیست

نابودی محیط زیست

کاریکاتور خنده دار

کاریکاتور خنده دار

کاریکاتور معلم

کاریکاتور ... معلم

تاریخ : شنبه 4 آبان 1392 | 03:15 ب.ظ | نویسنده : زمیــــــن جوون | نظرات