تنها پیش بینی مفیدی که ما ایرانیا تو زندگیمون میکنیم

پر کردنه آفتابست که یوقت تو توالت گیر نکنیم بدبخت شیم.............................................................

خانمهای عزیز، آیامی‌خواهیدبدونِ ورزش لاغرشوید؟
آیامی‌خواهیدبدون رژیم گرفتن لاغر شوید؟
معلومه که میخواید، اماهمچین چیزی امکان نداره


.▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
.▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
.این پرچم پسراست که همیشه بالاست
.▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
.▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.تاریخ : سه شنبه 28 آبان 1392 | 12:02 ق.ظ | نویسنده : ایــــــــمان | نظرات