تبلیغات
مطالب طنز - آرزوهای من برای شما دوستان خوبم...

آرزوهای من برای شما دوستان خوبم

برایت http://mehromahpub.persiangig.com/GIF/2.gifآرزو می‌كنم. روزهای شــــاد http://mehromahpub.persiangig.com/GIF/3.gif، فوق‌العاده و http://mehromahpub.persiangig.com/GIF/4.gifداشته باشی.
خیلی خودت رو با http://mehromahpub.persiangig.com/GIF/5.gif مشغول نكن؛
مواظب خودت باشhttp://mehromahpub.persiangig.com/GIF/8.gif؛ برای خودت http://mehromahpub.persiangig.com/GIF/9.gif قشنگ‌قشنگ بخـــر.
امیدوارم از آسمون برات http://mehromahpub.persiangig.com/GIF/10.gif بباره كه بتونی باهاش یه http://mehromahpub.persiangig.com/GIF/11.gif یا شایدم http://mehromahpub.persiangig.com/GIF/12.gif بخری و هیچ‌وقت به http://mehromahpub.persiangig.com/GIF/13.gif نیاز زیادی نداشته باشی؛
فقط http://mehromahpub.persiangig.com/GIF/14.gif باش و http://mehromahpub.persiangig.com/GIF/15.gifhttp://mehromahpub.persiangig.com/GIF/16.gifhttp://mehromahpub.persiangig.com/GIF/17.gif برو.
راستی... فكر خوبی كه http://mehromahpub.persiangig.com/GIF/18.gifhttp://mehromahpub.persiangig.com/GIF/19.gifhttp://mehromahpub.persiangig.com/GIF/20.gif و http://mehromahpub.persiangig.com/GIF/21.gif بیشتر بخوری ولی زیــــاد نخورhttp://mehromahpub.persiangig.com/GIF/22.gifhttp://mehromahpub.persiangig.com/GIF/23.gif؛
هیچوقت با دوستت http://mehromahpub.persiangig.com/GIF/25.gif نكن و از این‌كه بگی http://mehromahpub.persiangig.com/GIF/26.gif خجالت نكش.
از لحظه‌های رمانتیكت http://mehromahpub.persiangig.com/GIF/27.gifلذت ببر؛

بهترین آرزوها رو برای خودت و http://mehromahpub.persiangig.com/GIF/28.gifت آرزو دارم؛


تاریخ : جمعه 8 آذر 1392 | 11:45 ب.ظ | نویسنده : زمیــــــن جوون | نظرات